zarzad liscie.jpg

Zarząd Szkoły

Zarządzaniem i administracją szkoły zajmuje się Zarząd. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego.  

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

 

Skład Zarządu Szkoły

 

Katarzyna Cisicka

Prezeska

Justyna Fronc

Zastępczyni Prezeski i Koordynatorka listy przyjęć

Agnieszka Bernaś

Skarbniczka

Marzena Dziadak

Sekretarz

Anna Konstanciak

Pierwsza Pomoc

Ewelina Góralczyk Obel

Pierwsza Pomoc i Fundraising

Beata Kłak

Koordynatorka dyżurów sobotnich

07739933721

Gabriela Jimdar

Koordynatorka dyżurów sobotnich


Magdalena Maciejewska

Koordynatorka sklepiku

07823556770

Elżbieta Stach

Koordynatorka sklepiku

07894533032

Agnieszka Maciejko

Pomoc w sklepiku


Anna Plebankieiwcz

Pomoc w sklepiku


Magdalena Kaźmierczak

Koordynatorka imprez szkolnych

07411271069

Ilona Skuza

Koordynatorka imprez szkolnych

07894276370