zarzad liscie.jpg

Zarząd Szkoły

Zarządzaniem i administracją szkoły zajmuje się Zarząd. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego.  

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Skład Zarządu Szkoły

Katarzyna Cisicka

Prezeska

Justyna Fronc

Zastępczyni Prezeski i Koordynatorka listy przyjęć

Agnieszka Bernaś

Skarbniczka

Marzena Dziadak

Sekretarz

Anna Konstanciak

Pierwsza Pomoc

Beata Kłak

Koordynatorka dyżurów sobotnich

07739933721

Gabriela Jimdar

Koordynatorka dyżurów sobotnich


Magdalena Maciejewska

Koordynatorka sklepiku

07823556770

Elżbieta Stach

Koordynatorka sklepiku

07894533032

Agnieszka Maciejko

Pomoc w sklepiku


Anna Plebankieiwcz

Pomoc w sklepiku


Magdalena Kaźmierczak

Koordynatorka imprez szkolnych

07411271069

Ilona Skuza

Koordynatorka imprez szkolnych

07894276370