top of page
Zarzad-2.JPG

Zarząd Szkoły

Zarządzaniem i administracją szkoły zajmuje się Zarząd. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego.  

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Skład Zarządu Szkoły

Justyna Fronc

Prezeska

07515932855
info@polskaszkolailford.co.uk

Magdalena Maciejewska

Zastępczyni Prezeski i Koordynatorka listy przyjęć

07823556770
info@polskaszkolailford.co.uk
rejestracja@polskaszkolailford.co.uk

Joanna Żychlińska i Anna Dąbrowska

Skarbniczki

07765862654 i 07935512557
ksiegowoscszkolailford@gmail.com

Marzena Dziadak

Sekretarz

Anna Konstanciak i Ewelina Szuster

Pierwsza Pomoc

07988762602 i 07707759700
info@polskaszkolailford.co.uk

Gabriela Jimdar

Koordynatorka dyżurów sobotnich

07902013415

Beata Kłak

Koordynatorka dyżurów sobotnich

07739933721

Elżbieta Stach

Koordynatorka sklepiku

07894533032

Izabela Chwedczuk

Koordynatorka sklepiku

07471936631

Ilona Skuza

Koordynatorka imprez szkolnych

07894276370

Magdalena Kaźmierczak

Koordynatorka imprez szkolnych

07411271069

Anna Plebankiewicz i Agnieszka Maciejko

Pomoc w sklepiku

bottom of page