top of page
Jubileusz cala sala.jpg

Nauka w naszej szkole

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii.

Jesteśmy społecznością otwartą na różnice, wyzwania, ucznia z potrzebami edukacyjnymi i każdego chętnego Rodzica/Opiekuna, który chce aby jego dziecko rozpoczęło lub kontynuowało naukę, rozwój i co uważamy za najważniejsze przygodę z polskością w naszej szkole.

Siłą naszej szkoły i tworzących ją ludzi od 65 lat jest wiara w to, że można działać jeśli się tylko ma wizję, cel i ogromne pokłady dobrej woli. Pozytywne nastawienie i pasja to słowa klucze towarzyszące nam od przeszło pół wieku dlatego, pozwalamy je sobie przekazywać dalej podobnie jak patriotyzm, który nas wszystkich w naszej społeczności definiuje.

PATRIOTYZM

P – pasja do nauki i nauczania
A – aspiracje, ambicje i nauka asertywnego postępowania 
T – tożsamość
R – rozwój

I – inspiracja, inwencja i innowacja
O – Ojczyzna, ale również obietnica dobrze zagospodarowanego czasu, ostoja i opoka 
T – tradycja
Y – your personal values are important for us!
Z – zespół oraz zamiłowanie do nowoczesnych technologii
M – jak motywacja do spełniania marzeń i dążenia do wytyczonych celów

wystawa Jubileuszowa_edited.jpg

Grafik szkolny

Poniżej znajduje się link do grafiku szkolnego na rok 2023/24

Lista lektur

Lista rekomendowanych lektur szkolnych 2023/24

Praca domowa

W celu zapewnienia stałego rozwoju dzieci oraz utrzymania wysokiego poziomu nauczania w klasie i szkole, wszyscy Rodzice/Opiekunowie proszeni są o sprawdzanie i pomoc dzieciom w odrabianiu zadawanych przez nauczycieli prac domowych. Prosimy również powtarzać w domu z dziećmi materiał, który był realizowany w klasie.  Pomoże to dzieciom w przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy, a Rodzicom/Opiekunom umożliwi śledzenie na bieżąco programu nauczania.


Informacje odnośnie pracy domowej przekazywane są drogą e-mailową przez nauczyciela wychowawcę klasy. W klasach młodszych wklejane są również przez nauczyciela do zeszytu ucznia.

Wszelkie spostrzeżenia i komentarze w tej kwestii prosimy kierować bezpośrednio do nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

prace domowe_edited_edited.jpg
sklepik.jpg

Sklepik szkolny

W szkole funkcjonuje sklepik szkolny, w którym można kupić świeże bułeczki, owoce, słodycze, napoje, a także najważniejsze przybory potrzebne do lekcji.

Zapraszamy wszystkie dzieci do korzystania z naszego sklepiku.

bottom of page