nauczyciele9_edited.jpg

Kadra Pedagogiczna

Nasze Grono Pedagogiczne liczy około 60 osób, w którego skład wchodzą nauczyciele, asystenci nauczycieli i wolontariusze oraz praktykanci ze studiów wyższych.

Nauczyciele naszej Szkoły posiadają między innymi dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższych uczelni zarówno tych rodzimych, brytyjskich jak i innych światowych uniwersytetów. Wielu z nich pracuje w szkołach angielskich w roli pedagogów lub na stanowiskach wspomagających pozwalających na bliską współpracę z uczniem. 

Wszystkie osoby, które mają kontakt z dziećmi posiadają dokumenty o niekaralności DBS oraz regularnie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa (Safeguarding).

 

Monika Hoch-Zielonka

Dyrektorka

Koordynatorka klas GCSE 2-A2

Koordynatorka prac z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Desygnowany Lider Bezpieczeństwa w szkole z ang. Designated Safeguarding Lead (DSL)      

Chcę powiedzieć Wam... czyli słowo od Dyrektorki Szkoły 

Wnikliwe oko dostrzeże, że Dyrektorką do spraw edukacji jestem od marca 2019 roku choć szkolne mury znam od przeszło dziesięciu lat pracując w nich w charakterze asystentki nauczyciela przez rok, a potem będąc nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego przez wiele lat...

Dyrektorka_edited.jpg
 

Grono Dyrektorskie

 

Iwona Sadowska

 Zastępczyni Dyrektorki

Koordynatorka klas 6-GCSE 1

Katarzyna Maciocha-Syska

Asystentka Dyrektorki

Koordynatorka grup klas 3-5

Karolina Wesołowska

Asystentka Dyrektorki

Koordynatorka grup Przedszkole-2

Maksi Kozińska

Członkini Grona Dyrektorskiego

Koordynatorka klas egzaminacyjnych GCSE-A2 w latach 2019-2020
Od września 2020 Doradczyni w obszarze klas egzaminacyjnych i przyjaciółka szkoły

Nauczyciele Wychowawcy

 

Anna Sadowska-Jakóbiak

Nauczycielka klasy Przedszkolnej

Karolina Wesołowska

Nauczycielka klasy 0a

Agnieszka Niedziela

Nauczycielka klasy 0b

Katarzyna Maciocha-Syska

Nauczycielka klasy 1a

Marzena Okseniuk-Huda

Nauczycielka klasy 1b

Emilia Dąbkowska

Nauczycielka klasy 2a

Karolina Kuźnicka

Nauczycielka klasy 2b

Dominika Paciorek

Nauczycielka klasy 3a

Sylwia Siatkowska-Kozieł

Nauczycielka klasy 3b

Eliza Pętlicka

Nauczycielka klasy 4a

Dariusz Pętlicki

Nauczyciel klasy 4b

Agata Kutak

Nauczycielka wspomagająca klasa 4a i 4b

Monika Kabat

Nauczycielka klasy 5a

Magdalena Pielech Miranda

Nauczycielka klasy 5b

Iwona Sadowska

Nauczycielka klasy 6a

Anna Martin

Nauczycielka klasy 6b

Anna Milasz

Nauczycielka klasy 7a

Aleksandra Michalak

Nauczycielka klasy 7b

Karolina Dolega

Nauczycielka klasy GCSE 1a

Agnieszka Mitkowska

Nauczycielka klasy GCSE 1b

Katarzyna McGrath

Nauczycielka klasy GCSE 2

Ewa Poręba

Nauczycielka klasy A1

Maciej Kur

Nauczyciel klasy A2a

Aneta Michalak

Nauczycielka klasy A2b

Nauczyciele przedmiotowi

 

Marek Cybulski

Nauczyciel Historii

Joanna Roman

Nauczycielka Geografii

Izabela Hajkowska

Nauczycielka Religii klasy Przedszkole-2

Ks. Proboszcz Cezary Kraczkowski

Nauczyciel Religii klasy 3-4

Nauczyciele/Asystenci Nauczycieli zastępstwa

 

Agata Choroszkiewicz

Nauczycielka

Michalina Reszke

Nauczycielka

Agata Mazurek

Pedagog Szkolny

Kadra wspomagająca

 

Asystenci Nauczycieli/ Asystenci nauczania 1:1

Anna Armata, Monika Muklewicz, Anna Gładkowska, Katarzyna Sapała, Edyta Dowgiert, Liliana Waścińska, Justyna Grel, Magdalena Gołdyn, Katarzyna Raczko-Łabędzka, Sylwia Kaszubska, Zuzanna Roman, Agnieszka Nowak, Monika Juszkiewicz

Asystenci studiujący

Julia Wesołowska, Aleksandra Dziadak, Wiktoria Fronc

Wolontariusze

 

Katarzyna Wenta, Ewa Boroń, Dominika Pacholec, Dominika Kubasik, Marcel Zielonka, Wiktor Wesołowski, Jeremi Pętlicki, Maciej Żurowski