top of page
Online payment for shopping on e-commerce platforms

Opłaty za szkołę

Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczęszczających do Szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty w ciągu pierwszego miesiąca I i II semestru tj. we wrześniu 2024 i w styczniu 2025. Opłatę można regulować przelewem międzybankowym lub w wyjątkowych tylko przypadkach w gotówce u Skarbnika szkoły.

Niedotrzymanie terminu płatności pociągnie za sobą karę w wysokości £30.
W przypadku problemów z płatnością prosimy o kontakt ze Skarbnikiem lub Prezesem

Dane do dokonania przelewu

Nazwa banku: HSBC   
Sort code: 40-06-29
Numer konta: 92039885
Nazwa konta: Polish Saturday School Forest Gate-Ilford

REFERENCJE: Nazwisko dziecka i klasa lub numer faktury – BARDZO WAŻNE, w celu prawidłowego zarejestrowania opłaty.

Wysokość opłat

W roku szkolnym 2024/25 obowiązują następujące opłaty:

 

Depozyt za Rodzinę wynosi £60

Klasa przedszkolna- płatne jednorazowo z góry we wrześniu.
£350.00 – za Dziecko bez rodzeństwa w szkole  

£250.00 –za Dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza do szkoły.
 
Klasy 0 – 7
£350.00 za jedno Dziecko, płatne w dwóch ratach 
I rata do końca września 2024  £150.00 
II rata do końca stycznia 2025   £200.00
 
£540.00 za dwoje Dzieci, płatne w dwóch ratach 
I rata do końca września 2024    £240.00
II rata do końca stycznia 2025    £300.00

Klasy GCSE1, GCSE2,  A1 i A2

£430 za jedno Dziecko, płatne w dwóch ratach 

I rata do końca września 2024 £200.00

II rata do końca stycznia 2025 £230.00

£600 za dwoje Dzieci (jedno dziecko w klasie egzaminacyjnej), płatne w dwóch ratach

I rata do końca września 2024 £270.00

II rata do końca stycznia 2025 £330.00

 

£660 za dwoje Dzieci (dwoje dzieci w klasach egzaminacyjnych), płatne w dwóch ratach

I rata do końca września 2024 £300.00 

II rata do końca stycznia 2025 £360.00
 
Trzecie i każde kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia bezpłatnie, lecz nie dotyczy to grupy przedszkolnej!

Rezygnacja z edukacji dziecka musi być zgłoszona formalnie za pośrednictwem korespondencji e-mail do wychowawcy czy członka Dyrekcji oraz do zastępcy Prezesa na 3 tygodnie przed ostatnią sobotą posyłania dziecka do szkoły.

W przypadku rezygnacji ze szkoły lub z przedszkola w trakcie trwania semestru w danym roku szkolnym, opłata za pozostałą część semestru nie będzie zwracana. Zwrot opłaty za szkołę może być dokonany tylko za nierozpoczęty semestr przy opłacie całorocznej i tylko po wcześniejszym zgłoszeniu rezygnacji.

bottom of page