Online payment for shopping on e-commerce platforms

Opłaty za szkołę

Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczęszczających do Szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty w ciągu pierwszego miesiąca I i II semestru tj. we wrześniu 2021 i w styczniu 2022. Opłatę można regulować przelewem międzybankowym lub w wyjątkowych tylko przypadkach w gotówce u Skarbnika szkoły.

Niedotrzymanie terminu płatności pociągnie za sobą karę w wysokości £20.
W przypadku problemów z płatnością prosimy o kontakt ze Skarbnikiem lub Prezesem

 

Dane do dokonania przelewu

Nazwa banku: HSBC   
Sort code: 40-06-29
Numer konta: 92039885
Nazwa konta: Polish Saturday School Forest Gate-Ilford

REFERENCJE: Nazwisko dziecka i klasa lub numer faktury – BARDZO WAŻNE, w celu prawidłowego zarejestrowania opłaty.

 

Wysokość opłat

W roku szkolnym 2021 / 2022 obowiązują następujące opłaty:

klasa przedszkolna- płatne jednorazowo z góry we wrześniu.
£260.00 – za dziecko bez rodzeństwa w szkole (cały rok z depozytem £320)
£180.00 –za dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza do szkoły.
 
klasy 0 –A2
£260.00 za jedno dziecko, płatne w dwóch ratach (cały rok z depozytem £320)
I rata do końca września 2021  £110.00
II rata do końca stycznia 2022   £150.00
 
£410.00 za dwoje dzieci, płatne w dwóch ratach (cały rok z depozytem £470)
I rata do końca września 2021    £180.00
II rata do końca stycznia 2022    £230.00
 
Trzecie i każde kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia bezpłatnie, nie dotyczy to grupy przedszkolnej.

Rezygnacja z edukacji dziecka musi być zgłoszona formalnie za pośrednictwem korespondencji e-mail do wychowawcy czy członka Dyrekcji oraz do zastępcy Prezesa na 3 tygodnie przed ostatnią sobotą posyłania dziecka do szkoły.

W przypadku rezygnacji ze szkoły lub z przedszkola w trakcie trwania semestru w danym roku szkolnym, opłata za pozostałą część semestru nie będzie zwracana. Zwrot opłaty za szkołę może być dokonany tylko za nierozpoczęty semestr przy opłacie całorocznej i tylko po wcześniejszym zgłoszeniu rezygnacji.